Stichting Vrienden van Hippolytushoes

 

In het Hippolytushoes hebben een aantal mensen "Stichting Vrienden van het Hippolytushoes"nieuw leven in geblazen. Deze stichting is nu twee jaar actief binnen het Hippolytushoes. Er kunnen nu dingen aangeschaft worden die niet uit de exploitatie van het huis betaald kunnen worden. Onze stichting stelt zich ten doel om zaken en activiteiten te financieren, welke niet uit de gebruikelijke middelen van Hippolytushoes kunnen worden betaald. Zo is er kortgeleden een revér microfoon en een vlaggenmast aan het huis geschonken. Misschien in de toekomst nog eens een computercafé of kamer. De bewoners veranderen met de jaren mee. Binnen niet al te lange tijd gaan er e-mails van de bewoners over de hele wereld. Maar dit gaat uiteraard euro's kosten. We bieden u graag de mogelijkheid om donateur van onze stichting te worden. Dit kan al vanaf  5,= of meer per jaar.

Stort minimaal  5,= op rekening 37.45.502.55 t.n.v. Stichting "Vrienden van het Hippolytushoes" te Middelstum

Het bestuur bestaat uit:

Anna de Vries - Maarhuis

Janny Hofman

Hilbrand de Jong

Bram Huitsing 

Jacob Huizinga

: voorzitter

: secretaris

: penningmeester

: bestuurslid

: bestuurslid