De website van Stichting Middelstum-info

De stichting heeft ten doel:

a) Het uitbrengen van n of meer websites met nieuws en informatie uit Middelstum en omgeving.

 

b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwerpen en in stand houden van n of meer websites, het vergaren van nieuws en informatie en het ondersteunen daarvan met beeldmateriaal.

 

Het bestuur van Stichting Middelstum-Info bestaat uit de onderstaande personen met vermelding van hun functie:

1) de heer Jan Lrssen

2) de heer Gerard Stuitje

3) de heer Jaap van der Laan

In de functie van voorzitter

In de functie van secretaris

In de functie van penningmeester

 

Het postadres van de stichting luidt:

Stichting Middelstum-Info

Hippolytuslaan 52

9991 AL Middelstum