Startpagina Bedrijven Plattegrond  Middelstum TV  Nieuwspagina  Agenda Tiplijn Colofon  Zoeken

 

De Gasbel.... “Wonen en werken op bevende aarde”

Regelmatig krijgt de redactie van Middelstum-info reacties over de gaswinning en de bevingen in ons gebied. Onlangs ontvingen onderstaand ingezonden stuk van G.Slopsema.

Woensdagavond 11 maart kerkdienst in de Hoeksteen kerk te Middelstum. Biddag voor gewas en arbeid, dit jaar was het een bijzondere dienst die heel goed werd verwoord In de preek door Ds. Langenburg, meerdere predikanten waren dit met elkaar overeengekomen,het Thema luide dit jaar “Wonen en werken op bevende aarde” Biddag in het teken van aardbevings problematiek, in de preek werd gesproken over wat de Groningers bezig houd zoals, emoties,boosheid,onzekerheid,stiefmoederlijke behandeling uit Den Haag die afstandelijk en kil is.

De schriftlezing Deut: 28 – 1 , Gezegend zult u zijn in de stad en gezegend op het land, vers 15, maar als u de heer,uw God,niet gehoorzaamt en zijn geboden en wetten,zoals ik ze vandaag heb voorgehouden,niet nauwkeurig naleeft,zullen deze vervloekkingen u treffen, dat is nog al wat, moeten we onze hand ook niet in onze eigen boezum steken,zijn we niet allemaal verantwoordelijk voor het beheren van de aarde, die zo mooi door God is geschapen,zijn we niet allemaal met ons eigen belangen bezig,willen we niet steeds meer en meer, jarenlang hebben we het allemaal maar naast ons gelaten, pas sinds een paar jaar is er Aktie genomen door kleine groepjes mensen, de kerken hebben de problematiek ook verre van hun gehouden, pas nu en daar ben ik verheugd en blij over dat ook bij de predikanten en ik hoop ook bij de kerken het besef is gekomen dat deze situatie ernstig is, de teksten van Deut.28: 12-20 geven hier een heel goed beeld over.

50-60 jaar lang heeft de welvaart ons bezig gehouden,zie de kerkgang in de jaren 50, hoe beter het ging met de economie in de vervolg jaren zoveel minder werd de kerkgang, is het de economie en geld, Welke rol speelt het in je leven? Wat doet het met je dromen en verlangens? Veel mensen laten zich, net als ik, vaak voor de gek houden door wat geld allemaal belooft. Er is een liedje getiteld Bittersweet Symphony. Zo'n nummer waar elke muzikant jaloers op is. En in het koortje zit de regel: 'Het leven is een bitterzoete symfonie.' 'Je probeert de eindjes aan elkaar te knopen bent een slaaf van het geld tot je dood'. Veel mensen voelen het zo.

Maar als gelovigen hoeven we niet in de valkuil van het geld te stappen. Hier is een statistiek die ik pas onder ogen kreeg. In de Bijbel wordt meer dan 2200 keer gesproken over geld en bezit. Dat is drie keer zo vaak over geld als over liefde. Zeven keer zo vaak over geld als over bidden. Acht keer zo vaak over geld als over geloof. 15 procent van de Bijbel gaat over geld. Eén vijfde van Jezus' woorden was gewijd aan geld en bezit. 17 van de 38 gelijkenissen gaan over geld en bezit. Jezus sprak meer over geld dan over enig ander onderwerp uitgezonderd het Koninkrijk van God. Jezus zegt over schatten: Er is niets in deze fysieke wereld dat werkelijk zijn waarde behoudt. Alleen wat je geeft, wat je doet voor anderen neem je mee als je deze wereld verlaat. Naakt ben je op de wereld gekomen, naakt zal je haar verlaten. 1 Timoteüs hoofdstuk 6. Timoteüs zegt: Dit is een bekende passage. Glenn heeft hem mooi gelezen en ik lees hem nog eens. Wie rijk wil worden, staat bloot aan verleiding, raakt in een valstrik en valt ten prooi aan dwaze en schadelijke begeerten die een mens in het verderf storten en ten onder doen gaan. Want de wortel van alle kwaad is geldzucht. Door zich daaraan over te geven, zijn sommigen van het geloof afgedwaald en hebben ze zichzelf veel leed berokkend. Maar jij, Timoteüs, een dienaar van God, moet je hier verre van houden. Streef naar rechtvaardigheid, vroomheid, geloof, liefde, volharding en zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof, win het eeuwige leven waartoe je geroepen bent en waarvan je in aanwezigheid van velen zo een krachtig getuigenis hebt afgelegd. Deze passage wordt heel vaak verkeerd geciteerd. Vaak zeggen mensen:

Geld is de wortel van alle kwaad. Maar dat staat hier dus helemaal niet. Er staat: Geldzucht is de wortel van alle kwaad. Een fundamentele vraag: Is geld voor een christen iets goeds of iets slechts? Het is niet goed en niet slecht. Het is wat het is. Het ligt er helemaal aan waarvoor je het gebruikt. En het hangt af van de mentaliteit van wie het bezit. Geld voor iets goeds of voor goederen, is goed. Je kunt niet houden van geld èn houden van God. Je kunt niet van geld houden èn echt van mensen houden. Want liefde voor mensen kan alleen maar blijken uit opoffering. Wie van geld houdt, offert juist mensen op voor geld, niet andersom. Daarom kan je niet houden van God èn van geld. Je kunt niet beide dienen, niet beide aanbidden en je kunt niet vertrouwen op God èn op geld. Het is één van tweeën. De wortel van alle kwaad, zegt hij en dat is ook zo. Vrijwel alles wat we als slecht beschouwen wortelt in iemand of een organisatie die meer van geld houdt dan van mensen. Eén van de grootste kwaden die er momenteel zijn, is mensenhandel. Wat daarachter zit, zijn mensen die meer van geld houden dan van mensen of dan van God. De grootste kwaden lijken misschien niet altijd slecht maar als je ze ver genoeg natrekt, vind je dat geldzucht achter de grootste kwaden ter wereld steekt.

Zoals we ons in de schulden steken om maar niet achter te blijven bij de buren, daaruit blijkt duidelijk dat we geld boven geloof en religie en mensen stellen. En we gaan eraan kapot. Onze cultuur is van geld doordrenkt, meer dan enige vroegere cultuur. In elke cultuur is geld belangrijk, maar het meest bij ons. Als we iets maken waarop we vertrouwen en waarnaar we ons leven inrichten, zoals geld, als dat de kern van je leven wordt, wordt geld je idool, je afgod. Ik zeg dat nogal onbarmhartig omdat ik van u houd. Want velen van ons voelen zich wanhopig, vooral op het punt van geld, omdat we nooit genoeg hebben. Wanneer heeft u genoeg? vroeg iemand Rockefeller. Als ik nog iets meer heb, zei hij. Er zijn veel fabels over geld. We denken dat het ons beschermt en een veilig gevoel geeft. Dat soort ideeën krijg als je ooit zoals ik de pijn van gemis hebt ervaren. We denken dan al gauw aan honger of kou. Dat is wel extreem.

De Kerk zei: Kom maar, geef ons je ziekte. We zijn bereid met je te sterven, voor het eeuwige leven. Waar vind je dat in onze Kerk, hier in Nederland? Wie zou alles verkopen om een arme of zieke te helpen? Onderstaand de link naar de Kerkdienst,het is de moeite waard om de preek te beluisteren.

http://kerkdienstgemist.nl/assets/1147685-Biddag-voor-gewas-en-arbeid

Ingezonden door: G.Slopsema

Ook uw bericht in de Gasbel? Stuur dan uw verhaal of mening naar de redactie. We plaatsen alleen artikelen waar ook de naam van de inzender bij vermeld mag worden.

Bron: Team Middelstum-info (14 maart 2015) Archief

Heeft U een bericht of tip voor onze website? KLIK HIER

Sitemap (overzichtpagina Middelstum-info)

 vorige pagina