Algemene voorwaarden

Voor alle advertentie's , hyperlinks of copyright op onze website zijn de adverteerders zelf verantwoordelijk,zij kunnen de webmasters hiervoor niet verantwoordelijk stellen.

Alle schade geleden door plaatsing van deze advertentie's worden verhaald op de adverteerder.

De webmasters houden zich het recht voor advertentie's van bedrijven of particulier te weigeren indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden zoals die bij de totstand koming van de overeenkomst schriftelijk worden afgesproken.

De overeenkomst dient in tweevoud te worden ondertekend,waarna beide partijen een afschrift hiervan ontvangen. De overeenkomst is geldig voor de duur van één jaar, en wordt zonder opzegging vooraf (minimaal 2 maanden voor het verstrijken van deze periode)stilzwijgend voor de duur van telkens één jaar verlengd.