Hartelijk welkom op de webpagina van Buurtvereniging Plan West.

Het doel van de vereniging is: het bevorderen van de leefbaarheid in de buurt en de leden op gezette tijden ontspanning bieden.

De buurtvereniging staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Als leden van de vereniging kunnen toetreden alle gezinnen die woonachtig zijn in de volgende straten: Menthedaweg, Boerdamsterweg en buitengebied, Vlaslaan, Ploegersweg, Korenlaan, Kwekerstraat, Akkerstraat en Ticheldobbe.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Lida Riedstra
Secretaris: Hester Meinders
Penningmeester: Gerrit Slopsema
Algemeen lid: Stephan Timans

Aanspreekpunten:
Ploegersweg, Boerdamsterweg en buitengebied: Debbie van der Molen
Korenlaan, Vlaslaan en Ticheldobbe: Stephan Timans
Hester Meinders: Akkerstraat, Kwekersstraat en Menthedaweg

Gezinnen zijn altijd volledig lid, terwijl de leden van een gezin die ouder zijn dan 18 jaar, zelfstandig lid moeten worden.

Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december.

De contributie bedraagt 12,00 per jaar, voor een alleenstaande is dit 6,-- per jaar.

De contributie word in februari/maart opgehaald.