Welkom bij SNS Fonds Middelstum

 

Het SNS Fonds Middelstum wil steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Het Fonds stelt middelen beschikbaar voor projecten met een sociale, culturele of ideële strekking die gericht zijn op verbetering van de samenleving in de omgeving van Middelstum.

Op de eigen website van het SNS Fonds is te vinden hoe subsidie moet worden aangevraagd en aan welke voorwaarden projecten en aanvragende instellingen moeten voldoen om voor een bijdrage in aanmerking te komen.

 

Stichting SNS Fonds
Postbus 58
9990 AB Middelstum
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Groningen nummer 02067047
website: www.snsfondsmiddelstum.nl KLIK HIER

 

Het SNS Fonds Middelstum is gerangschikt als een algemeen nut beogende instelling, als bedoeld in de Successiewet (artikel 24 lid 4 Successiewet 1956). Dit betekent, dat over subsidies van het SNS Fonds Middelstum in principe geen schenkingsrecht verschuldigd is en door de ontvanger evenmin ter zake aangifte behoeft te worden gedaan.