Voorzitter:

Dhr. A. Elema, Huizingerweg 2, 9992 TS Huizinge. Tel. (0595) 552025

Secretaris:

Dhr. L.J. Wieringa, Hoofdweg 11, 9992 TS Huizinge. Tel (0595) 552849

Penningmeester/ Ledenadministratie:

Dhr. G. Hazekamp, Boerdamsterweg 6, 9991 BN, Middelstum. Telefoon (0595) 552449


WAT MOET EEN LID WETEN!

           

            Kinderen zijn tot 21 jaar meeverzekerd.

            Daarna kunnen ze zelf lid worden!

 

            Wat is de betekenis van het cijfer achter de naam (1 of  2); (dit is bepalend

            voor de hoogte van het bedrag).    Lidmaatschap is geldig voor;

            1; individueel lidmaatschap

            f  n  kind onder de 21 jaar

            f  n persoon van 21 jaar of ouder

            2; gezins lidmaatschap

            f  twee personen ouder dan 21 jaar(met of zonder kinderen)

            f  n persoon ouder dan 21 jaar met n of meer kinderen

            f  twee of meerdere kinderen onder de 21 jaar

            Indien dit bij u niet klopt, laat dat ons dan weten!!(zie onder)

 

Als de nabestaanden de verzorging van de begrafenis of de crematie niet of slechts

gedeeltelijk aan de vereniging hebben opgedragen, zal de vereniging over de niet

geleverde diensten mogelijk tot vergoeding overgaan.    

       (bv. geen voorman, geen vervoer, geen dragers(bij begrafenis))

 

WAT MOET EEN LID DOEN BIJ EEN STERFGEVAL   EN

WAAROP HEEFT MEN RECHT?

 

  1.   Bij een sterfgeval stelt men zich in verbinding met de Uitvaartverzorger  Ten Have

 Schoolstraat 8, Middelstum, tel. (0595)-552451 / 06 48647246

     (dag en nacht bereikbaar)

 

  1.   Deze zorgt voor de formaliteiten op het gemeentehuis en verricht verder

     verschillende werkzaamheden, nodig in verband met de begrafenis of crematie.

 

  1.   De uitvaartvereniging zorgt voor de begrafenis of crematie, uitvaartleider,

    dragers, het overbrengen (incl. kosten vervoer) van huis naar gebouw, vanwaar

    de uitvaart plaats vindt, vervoer van de overledene naar het begraafplaats of

    crematorium en  klokluiden. (kosten uitvaartleider gedeeltelijk voor vereniging)

 

  1.  Bij overlijden elders, doch binnen een afstand van 25km van Middelstum, wordt

    door en op kosten van de uitvaartvereniging  voor overbrenging naar Middelstum

    gezorgd.

 

  1.  Bij overlijden als onder punt 4 genoemd op een grotere afstand dan 25km van

    Middelstum, wordt door de uitvaartvereniging max. 25km-kosten vergoed.

 

  1.  Aangifte van nieuwe leden, adreswijzigingen enz. melden aan de penning-

    meester G.Hazekamp, Boerdamsterweg 6, 9991 BN Middelstum,

    tel. 0595-552449; event. inlichtingen omtrent het lidmaatschap kunt even-

    eens verkrijgen bij G.Hazekamp en op de ledenvergadering.

    

7      Indien crematie of begrafenis elders wordt verlangd, (mits op >25km van Middelstum!)

     worden de kosten vergoed, die voor een begrafenis in Middelstum gelden.

 

                                                                      HET  BESTUUR