Alle vrouwen met hart voor de samenleving, oog voor de naaste, en gevoel voor cultuur

zijn welkom als lid van Passage Rondom in Middelstum, ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.

Wat biedt Passage ?

 

Maandelijks een bijeenkomst, waar een spreker wordt uitgenodigd, voor een maatschappelijk, christelijk, cultureel of sociaal onderwerp.

-          reisjes / uitstapjes

-          leeskring

-          tuinclub

-          handwerkclub

-          cursussen

-          creatieve activiteiten

-          landelijke en provinciale ontmoetingsdagen

-          ledenblad Motief

-          eigen website

 

Inlichtingen :  Ina Ausema tel; 0596-551226

www.passagevrouwen.nl      afdeling  Middelstum rondom