Voorzitter:

Dhr. A. Elema, Huizingerweg 2, 9992 TS Huizinge. Tel. (0595) 552025

Secretaris:

Dhr. L.J. Wieringa, Hoofdweg 11, 9992 TS Huizinge. Tel (0595) 552849

Penningmeester/ Ledenadministratie:

Dhr. G. Hazekamp, Boerdamsterweg 6, 9991 BN, Middelstum. Telefoon (0595) 552449


WAT MOET EEN LID WETEN!

            Kinderen zijn tot 21 jaar meeverzekerd.

            Daarna kunnen ze zelf lid worden!

 

            Wat is de betekenis van het cijfer achter de naam (1 of  2); (dit is bepalend

            voor de hoogte van het bedrag).    Lidmaatschap is geldig voor;

            1;

            of  één  kind onder de 21 jaar

            of  één persoon van 21 jaar of ouder

            2;

            of  twee personen ouder dan 21 jaar(met of zonder kinderen)

            of  één oudere van 21 jaar met één of meer kinderen

            of  één of meerdere kinderen onder de 21 jaar

            Indien dit bij u niet klopt, laat dat ons dan weten!!(zie onder)

 

Als de nabestaanden de verzorging van de begrafenis of de crematie niet

aan de vereniging heeft opgedragen, is de vereniging rechtens niet gehouden

tot vergoeding van de gemaakte kosten.          

 

WAT MOET EEN LID DOEN BIJ EEN STERFGEVAL  EN WAAROP HEEFT MEN RECHT?

 

  1. Bij een sterfgeval stelt men zich in verbinding met de Uitvaartverzorging

      Boersema, Stationsweg 2, Usquert (Gn), tel. (0595)-422805 / 06 22284837

     (dag en nacht bereikbaar)

 

  1. Deze zorgt voor de formaliteiten op het gemeentehuis en verricht verder

      verschillende werkzaamheden, nodig in verband met de begrafenis of crematie.

 

  1. De uitvaartvereniging zorgt voor de begrafenis of crematie, uitvaartleider,

     dragers, het overbrengen (incl. kosten vervoer) van huis naar gebouw, vanwaar

     de uitvaart plaats vindt, vervoer van de overledene naar het begraafplaats of

     crematorium en  klokluiden.

 

  1. Bij overlijden elders, doch binnen een afstand van 25km van Middelstum, wordt

     door en op kosten van de uitvaartvereniging  voor overbrenging naar Middelstum

     gezorgd.

 

  1. Bij overlijden als onder punt 4 genoemd op een grotere afstand dan 25km van

      Middelstum, wordt door de uitvaartvereniging max. 25km-kosten vergoed.

 

  1. Aangifte van nieuwe leden, adreswijzigingen enz. melden aan

de penningmeester G. Hazekamp, Boerdamsterweg 6, 9991 BN

Middelstum, tel. 0595-552449; eventuele. inlichtingen omtrent het

lidmaatschap kunt eveneens verkrijgen bij G. Hazekamp en op

de ledenvergadering.

    

  7    Indien crematie of begrafenis elders wordt verlangd, worden de kosten vergoed, 

      die voor een begrafenis in Middelstum gelden.

 

                                                                      HET  BESTUUR